Partneri

DV Golubica

U srcu Zadra, u okrilju drevnog ženskog benediktinskog samostana sv. Marije, odgoj i obrazovanje djece ima dugu tradiciju.

Poznata je tradicija odgojno-obrazovnog rada zadarskih benediktinki – Zadrani su rado svoju djecu povjeravali koludricama na čuvanje i odgoj. Neko je vrijeme u Samostanu sv. Marije djelovala i škola s pravom javnosti, a nakon Drugog svjetskog rata, dok su bile smještene u Nadbiskupskom sjemeništu Zmajević, koludrice su također čuvale djecu, ali ne u obliku organiziranog predškolskog odgoja djece u današnjem smislu. Stjecajem okolnosti, nedavno su stečeni uvjeti za osnivanje dječjeg vrtića u tzv. kući Petricolli – neposredno uz samostan sv. Marije s kojim je prostorno povezan, ali s odvojenim ulazom, u vlasništvu Benediktinki sv. Marije koje su, želeći dati još jedan doprinos odgojno-obrazovnoj slici grada, osnovale Dječji vrtić Golubica 2013. godine.

Golubica po kojoj je vrtić dobio ime simbol je Duha Svetoga koji lebdi nad nama. Također, sv. Benedikt je u viziji o preminuću svoje sestre blizanke, sv. Skolastike, njezinu dušu koja odlazi u raj vidio u obliku golubice. Sv. Skolastika se stoga prikazuje upravo s golubicom u ruci.

U dječjem vrtiću Golubica provodi se cjelodnevni 10-satni program ranog i predškolskog odgoja, obrazovanja, njege, zdravstvene zaštite i prehrane djece od 3 do 7 godina. Rad vrtića organiziran je u dvije dobno mješovite odgojno-obrazovne skupine, a sufinancira ga Grad Zadar. Program se odvija sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe. Sa ukupno 40ak djece, 5 odgojitelja, 4 stručna suradnika i 4 administrativno-tehnička radnika, vrtić Golubica je prava mala zajednica. Trudeći se sve upoznati, i često se međusobno družeći, atmosfera u zajednici postaje gotovo obiteljska. Takvi odnosi pružaju djetetu (i roditelju) sigurnost i povjerenje.

U Golubici se provodi integrirani vjerski odgoj, koji provode odgojiteljice koje su završile doškolovanje pri teološko-katehetskom odjelu. Provodi se i kraći program engleskog jezika, koji polaze zainteresirana djeca, a provodi ga zaposlena odgojiteljica s B2 stupnjom. Radno vrijeme vrtića prilagođeno je radnom vremenu roditelja, od 7 do 17h. Zbog potrebe pojedinih roditelja, a u sklopu projekta Mreža ZaDar, vrtić će dodatno produljiti svoje popodnevno radno vrijeme.

Tokom godine organiziramo radionice za roditelje, izlet s djecom, posjete crkvama, muzejima i kazalištima. Budući da smo smješteni u samom centru grada, cijeli je poluotok naše dvorište. Morske orgulje, pozdrav suncu, riva i forum postaju dječja igrališta, a kulturne su ustanove nadohvat dječjih ruku.

Svakodnevni boravak na zraku omogućuju nam dvije vanjske terase. Obložene umjetnom travom, ali i obogaćene lozom, limunom, lavandom, začinskim biljem i sezonskim voćem, čine malu zelenu oazu usred drevnoga kamena.

Naša promidžba su naši roditelji, koji odlaze iz vrtića zadovoljni i vraćaju se sa svojim idućim djetetom ili prijateljem.

O tome govori i pjesma koju je Vrtić dobio za svoj 5. rođendan od bivše polaznice, djevojčice E.P. (10 g.)

VRTIĆ

„Vrtić Golubica najljepši je bio i ostao,

Zbog dobrih teta takav je postao.

Taj vrtić svatko voli,

Barem jedanput dnevno se u njemu moli.

Tamo se svako dijete voli igrati, šaliti, učiti,

I svakog dana nešto zaključiti.

Mi smo danas zaključili da ovaj vrtić nema mana,

I da tamo nikad nisi tužna ili sama.

Kad su djeca previše živa ili malo kriva

Radosno ih umiri teta I.

Kad se dijete udari ili pada,

U pomoć mu dođe teta V.

Kad je djetetu loše ili štuca

Nježno ga utješi teta L.

Tetu K. voljela sam jako,

Zavoljela sam je brzo i lako.“

Naša je misija izgradnja novih naraštaja koji će svoj temelj imati u općeljudskim vrijednostima. Težimo dati doprinos, kroz odgoj i obrazovanje, u stvaranju zadovoljnih, samopouzdanih i potpunih, zrelih osobnosti.

U radu s djecom osuvremenjuje se humanističko – razvojni pristup organizacijom razvojno primjerene prakse, u skladu s tri osnovna načela: individualizacija, sloboda izbora aktivnosti i partnerstvo s roditeljima. U ostvarivanju programa i sadržaja u radu s djecom, prikladno se obilježavaju blagdani, prirodne mijene i prate društvena zbivanja, a u skladu s tim uvode se novi centri aktivnosti.

Kontinuirano se nastoji oko razvoja zdravog, tjelesno naprednog i skladno razvijenog djeteta, zdravog načina življenja i navika nužnih za očuvanje vlastitog i tuđeg zdravlja i života. Stoga se velika pažnja pridaje privlačnosti zdrave prehrane i redovitoj rekreaciji.

Podržava se i njeguje radoznalost i povjerenje djeteta u druge ljude, razvija sposobnost dogovaranja i suradnje s djecom u svim situacijama, stvaraju uvjeti da se dijete osjeća zadovoljno, da doživljava i izražava osjećaje prema osobama i svijetu koji ga okružuje.

Potiče se zainteresiranost djeteta i razvija sposobnost za aktivno i stvaralačko upoznavanje, razumijevanje i snalaženje u prirodnoj i društvenoj okolini.

Utječe se na razvoj govora, bogati doživljajni svijet djeteta te potiče raznovrsno dječje stvaralaštvo.

Odgojno-obrazovni proces provodi se fleksibilno (trajanje aktivnosti u skladu s dječjim interesima i pažnjom, izgradnjom novih centara u prostoru SDB…).

Djeluje se na jačanju stručne odgojiteljske i roditeljske kompetencije informiranjem i edukacijom. Potpuna otvorenost rada s ciljem razvijanja što sadržajnije komunikacije s javnošću te profiliranje Vrtića kao prepoznatljivog, poželjnog i dobro prihvaćenog aktivnog sudionika u cilju da Vrtić bude mjesto gdje se dijete razvija u zdravu i zrelu osobnost.

Vizija našeg rada je zadržati i čuvati kvalitetu koju smo postigli, i konstantno napredovati. Kvaliteta odgojitelja u tome je presudna. Odgojitelj je glavni sukreator vrtićkog kurikuluma. Jer, ˝tko ne ide naprijed, zaostaje˝.

Dječji vrtić Golubica od osnivanja sufinancira Grad Zadar. Sufinanciranje Grada uvelike doprinosi ostvarenju ciljeva vrtića, a dodatan doprinos ostvaruje se zahvaljujući zajedničkom stručnom timu vrtića drugih osnivača. 

Od 1. travnja 2019. godine vrtić je, u okviru EU projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja, uveo produljeni rad u skladu s potrebama roditelja.

 

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Zadra

Scroll to Top