Partneri

DV Klokan

Osnivač Dječjeg vrtića Klokan je Nikolina Veleslavić. Vrtić je osnovan u  listopadu 2010. godine u Zadru. Rad je započeo s 2 odgojne skupine i to mješovitom vrtićkom skupinom (24 djece) i jasličkom odgojnom skupinom (12 djece). U svakoj odgojnoj skupini su djelovala po dva odgojitelja. 

Cilj redovitog desetosatnog programa koji je vrtić provodio je bio što bolje uskladiti rad vrtića prema potrebama roditelja i djeci pružiti kvalitetu življenja i razvoja u našem vrtiću na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. Programi i rad vrtića, te organizacija prostora provodi se u skladu sa smjernicama pedagoške koncepcije „Vrtić kao dječja kuća“ – kvalitetan vrtić – primjenom Teorije izbora autora Williama Glassera, kontinuiran rad na kreiranju uvjeta u kojima nema prisile, u kojima se djeca i odrasli potiču na samoprocjenu vlastitog rada i učinka i neprekidno unaprjeđenje kvalitete uz međusobno povjerenje, uvažavanje i podjelu odgovornosti, kvaliteta življenja djece i odraslih.

Dječji vrtić Klokan sufinancira Grad Zadar. Sufinanciranje Grada uvelike doprinosi ostvarenju ciljeva vrtića, a dodatan doprinos ostvaruje se zahvaljujući zajedničkom stručnom timu vrtića drugih osnivača.  

Naši odgojitelji kontinuirano se usavršavaju.

Odgojitelji provode razvojne mape djece što podrazumijeva stručne edukacije, kvalitetu rada sa djecom, kvalitetno praćenje djece i bilježenje njihovog razvoja, visoki stupanj kompetencije odgojitelja i financijska ulaganja vrtića.

Na početku rada smo imali catering uslugu za glavni obrok, a danas imamo vlastitu kuhinju, kuhara, domara i spremačicu.

Potvrda uspješnog rada su nam povratne informacije zadovoljne djece i roditelja i odgojitelji koji stječu svakim danom jačaju svoje  profesionalne kompetencije.

Od 1. travnja 2019. godine vrtić je, u okviru EU projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja, uveo smjenski rad te će raditi od 6:30 do 22:00 sata, u skladu s potrebama roditelja.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Zadra

Scroll to Top