Partneri

DV Maslačak

Dječji vrtić Maslačak je privatni dječji vrtić na području grada Zadra koji djeluje od listopada 1995. godine. Vlasnica i osnivač dječjeg vrtića je Sniježana Pavić.

Ovaj privatni dječji vrtić je odgojno-obrazovna ustanova koja osigurava uvjete za ostvarivanje odgojno-obrazovnih procesa omogućavajući prilagodljivost potrebama, mogućnostima i interesima djece i odraslih koji u tom procesu sudjeluju. Odgojno-obrazovni proces omogućava izražavanje inicijative i fleksibilnosti djece i odraslih te osigurava rast i razvoj djece u sigurnim uvjetima. U ovakvom procesu se na dijete gleda kao na cjelovitu jedinku i u tom procesu je dijete aktivni sudionik. Učenje je fleksibilan i aktivan proces konstruiranja znanja djeteta u kojem se ono pokreće, njime se ne upravlja jer svako dijete ima različit redoslijed razvoja, a taj se proces ne događa kod svakoga jednakom brzinom. Vrtići omogućavaju cjeloviti razvoj djece polazeći od omogućavanja poštivanja prava svakog djeteta i pojedinca u tom procesu te osigurava zadovoljavanje specifičnih potreba i različite načine učenja. Vrtić  „Maslačak“ je zajednica djece i odraslih u kojoj se uči i raste, razvijaju se potencijali, socijalna i emocionalna inteligencija, zadovoljavaju se osnovne potrebe, stječu nove spoznaje i vještine potrebne za život. Dječji vrtić je kompleksan sustav povezan sa više karika koje osim djece, roditelja i odgojitelja čine stručni suradnici (pedagog, psiholog, logoped, viša medicinska sredstva), ravnatelj i ostalo tehničko osoblje s ciljem unaprjeđenja življenja i razvoja djece te kao podrška i pomoć roditeljima.

Sjedište vrtića je dječji vrtić Maslačak (Borka Šarlije – Kese 23) koji ima dva područna objekta Tratinčicu (Hrvatskog Sabora 14) i Potočnicu (Borka Šarlije – Kese 14) također na području grada Zadra.

Dječji vrtići Maslačak ima četiri odgojno obrazovne skupine, Tratinčica ima tri odgojno obrazovne skupine dok dječji vrtić Potočnica ima dvije. U naša tri objekta upisali smo u protekloj godini 191 dijete čime su u potpunosti popunjeni naši kapaciteti, a kroz 22 godine rada vrtića u odgojno-obrazovni rad je bilo uključeno preko 1100 djece svih uzrasta. Dječji vrtić trenutno broji 23 zaposlenice (18 odgojiteljica, 2 kuharice i 1 pomoćnu djelatnicu) te stručnu službu koju dijelimo s ostalim vrtićima drugih osnivača na području grada Zadra (2 pedagoga, 2 psihologa i 1 zdravstvenu voditeljicu).

Dječji vrtić Maslačak i njegove podružnice provode 10-satni program odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i skrbi djece rane i predškolske dobi prilagođene razvojnim potrebama, mogućnostima i sposobnostima djeteta.

Radno vrijeme ustanove usklađuje se s radnim vremenom roditelja i može se prolongirati prema potrebama roditelja i danim mogućnostima. Rad započinje u 6:30 sati i završava u 20:00 sati (vrtić ima organiziran smjenski rad) u Maslačku; dok u PO Tratinčici i PO Potočnici rad započinje u 6:30 a završava u 16:30 sati.

Od 1. travnja 2019. godine vrtić je, u okviru EU projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja, uveo smjenski rad te će svi naši područni objekti raditi od 6:30 do 22:00 sata, u skladu s potrebama roditelja.

Tjednu organizaciju rada dječji vrtić organizira na bazi petodnevnog radnog tjedna.

Dječji vrtić Maslačak sufinancira Grad Zadar. Sufinanciranje Grada uvelike doprinosi ostvarenju ciljeva vrtića, a dodatan doprinos ostvaruje se zahvaljujući zajedničkom stručnom timu vrtića drugih osnivača. 

Vizija Vrtića, dugoročno gledajući,  je razvoj kvalitetne odgojno – obrazovne prakse.  U   kontekstu  humanističko – razvojne  koncepcije,  promišljanjem  odgojno – obrazovne  prakse i svih čimbenika koji na nju utječu potrebno je stvarati vrtić – zajednicu koja uči,    misleći  pri  tome  na  kontinuitet  razvoja  vrtića.  Kako bismo dijete podržali u njegovu razvoju, prvenstveno ga nastojimo razumjeti. Prvi korak na tom putu je izgradnja otvorenog i uvažavajućeg odnosa s djecom. U tom procesu dokumentiranje postaje alat za unapređenje kvalitete odgojno-obrazovne prakse. Ako prostor nazivamo trećim odgajateljem, dokumentaciju bismo zasigurno mogli nazvati trećim okom koje nam omogućuje uvid u djetetovo viđenje i poimanje stvarnosti. Vrtić  je  kompleksan  sustav  kojeg obilježavaju  stalne promjene.

Ono što naš vrtić čini posebnim jest kontinuirana suradnja s roditeljima (aktivno uključivanje roditelja u rad i Viziju vrtića), suradnja s lokalnom zajednicom i kontinuirano stručno i profesionalno usavršavanje svih odgojitelja i suradnika unutar vrtića.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Zadra

Scroll to Top