Partneri

DV Radost

Dječji vrtić “Radost” osnovan je 1972. godine, međutim početak rada datira iz daleke 1946. godine, kada s radom počinje samo jedna skupina.

Danas je Dječji vrtić “Radost” predškolska ustanova s devet područnih objekata, prihvaća 926 djece raspoređenih u 43 skupine o kojima se brine 80 stručnih djelatnika, 6 administrativno-računovodstvenih djelatnika i 44 djelatnika tehničke službe.

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, u našem vrtiću se ostvaruju redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i potrebama.

Stručni djelatnici našeg vrtića su:

 • ravnateljica Marijana Miočić, prof.,
 • pedagoginja Jadranka Maletić, dipl. pedagog,
 • psihologinja Gordana Pešut, prof.,
 • logopedinja Davorka Markulin, prof. def. log.,
 • zdravstveni voditelj Marijana Gržan,
 • te 80 odgojitelja.

Administrativni djelatnici su tajnica, voditeljica računovodstva, administrativno – računovodstvene djelatnice i ekonom.

Tehničku službu čine šefica kuhinje, kuharice, PK kuharica, spremačica, pralja, domari – ložači i vozač.

Svoju organizaciju rada DV “Radost” prilagodio je građanima grada Zadra, pa je rad organiziran na osnovi petodnevnog radnog tjedna.

Rad u jaslicama i vrtiću, u primarnom programu, organiziran je od 6,30 do 16,30 sati, a poslijepodnevni boravak – program predškole od 15,30 (16:00) do 18,00 (18:30) sati.

Od 1. travnja 2019. godine vrtić je, u okviru EU projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja, uveo smjenski i produljeni rad te će naši područni objekti raditi do 22:00 sata, u skladu s potrebama roditelja. Područni objekti Galeb i Jadran produljit će svoj rad za minimalno sat vremena.

U listopadu 2005. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa donijelo je rješenje kojim je DV “Radost” imenovan u cjelini vježbaonicom stručnog odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece Sveučilišta u Zadru.

Profesori i studenti Sveučilišta naši su svakodnevni gosti. Studenti kod nas hospitiraju, provode praksu, polažu ispite uz odgojiteljice mentorice:

 • Kornelija Govorčin,
 • Jelka s. Klara Puljić,
 • Marija Kraljić,
 • Natalija Žorž Brusić,
 • Lidija Perković i
 • Renata Stipanov
 • Danijela Nakić
 • Ksenija Medini

DV “Radost” centar je za polaganje stručnih ispita za odgojitelje predškolske djece za područje Zadarske i Šibensko – kninske županije. Dio kandidata za stručni ispit priprema se i u našoj ustanovi pod vođenjem Povjerenstva za pripravnički staž.

U ozračju povjerenja između odraslih i djece, topline, ljubavi i visoke kulture ophođenja, težimo biti kvalitetan vrtić u kojem vlada radost i borave sretna i zadovoljna djeca.

U našoj se ustanovi provodi primarni 10-satni program predškolskog odgoja za djecu od navršene prve godine do polaska u osnovnu školu.

Težeći stalnom praćenju i zadovoljavanju razvojnih potreba djece, trudimo se oblikovati prostore u kojima djeca borave, tako da ih potiču na aktivnosti i djelovanje te međusobnu interakciju i komunikaciju.

 • Pratimo suvremena kretanja u razvoju predškolskog kurikuluma kako bismo omogućili maksimalan razvoj dječje osobnosti, uz štovanje prirode, potreba i prava djece.
 • Putem valjanog cjelokupnog ozračja, korištenjem svakodnevnih životnih situacija i planski stvorenih situacijaa, brinemo se o tome da naša djeca uče i žive svoja prava.
 • Trudimo se približiti obiteljima naše djece koristeći svoja znanja i na taj način povećavati njihovu pedagošku kompetenciju. S druge strane uključujemo obitelji u kreiranje i realizaciju nekih segmenata rada.

Primarni program obogaćujemo različitim sadržajnim pristupima:

 • naši objekti rade kao “dječje kuće” gdje, neprestano istražujući odgojno – naobrazbeni proces, djelujemo u trajnom stanju promjene i gdje djeca i odrasli aktivno djelujući zajedno uče,
 • potičući tezu da je učenje predškolske djece najučinkovitije u uvjetima slobodne igre, koristimo i elemente Reggio koncepcije,
 • ekološkim programom, preko različitih projekata trudimo se senzibilizirati djecu na probleme ljudskog djelovanja u prirodi,
 • promatranjem, slušanjem i interpretacijom umjetničkih djela potičemo razvoj dječje kreativnosti,
 • naš vrtić ugošćuje kazališne i glazbene umjetnike, djecu vodimo na predstave u Kazalište lutaka, posjećujemo razne izložbe i muzeje,
 • sami organiziramo razne gradske izložbe i šaljemo dječje likovne radove na državne natječaje, sudjelujemo u gradskim prigodnim programima (Karnevalić, Novogodišnji izbor najljepše jelke, Božićni koncert…),

 

Povezujemo se s neposrednom okolinom pojedinog objekta, surađujemo s raznim ustanovama (domovi za starije osobe, škole, DV za djecu s poteškoćama u razvoju “Latica”, Centar za socijalni rad, Kazalište lutaka, Čistoća, Radio 057, Narodni muzej…)

Posebnu pažnju posvećujemo tjelesnom i psihomotornom razvoju omogućujući svakodnevni boravak na zraku, brinemo o zdravoj prehrani te organiziramo jednodnevne izlete zajedno s roditeljima i djecom, organiziramo zimovanje naše djece u Gorskom kotaru, aktivno smo uključeni u Dječji Olimpijski festival, športsku manifestaciju na državnoj razini, nastojimo uvažiti glazbu i glazbeni izričaj djece kao važnu sastavnicu djetetova svijeta – radimo na glazbenom projektu “Mali orkestar” i potičemo rano učenje sviranja na blok flauti.

Integrirani kratki programi

U područnom objektu Vruljica nudimo Katolički vjerski program integriran u primarni program u trajanju od pet sati dnevno, koji vodi časna sestra Jelka s. Klara Puljić, dok u područnom uredu Pčelica nudimo integrirani program engleskog jezika koji vodi Mirjana Babajko.

Kratki programi

Za djecu koja nisu obuhvaćena predškolskim institucionalnim programom nudimo program predškole.
Program se provodi u godini prije polaska u školu, svakodnevno, tijekom cijele godine, u trajanju od 2 sata i 30 minuta dnevno.
Provodimo kratki program ranog učenja engleskog jezika dva puta tjedno i tako razvijamo senzibilnost za strani jezik, te utječemo na cjelokupni razvoj djeteta, a naročito na njegove govorne sposobnosti i percepciju. Engleski jezik se ostvaruje 40 minutnim trajanjem, 2 puta tjedno. Provodi ga odgojiteljica Mirjana Babajko, u Područnom objektu «Pčelica», u dvije mješovite skupine, u skladu sa željama i potrebama djece i roditelja.

U pripremi su:

 • organizacijske predradnje za provođenje Katoličkog vjerskog programa i u područnom objektu “Voštarnica” kod odgojiteljice Vesne Vrkić,
 • integrirani kratki programi za djecu s poteškoćama u razvoju koji pripremaju naše stručne suradnice, psihologinja Gordana Pešut i logopedinja Davorka Markulin,
 • organizacijske predradnje za provođenje športskog programa.

Integrirani eko program

U svim objektima provodimo integrirani Ekološki program, kao članovi Međunarodne eko-škole “Lijepa naša” s ciljem razvijanja svijesti o povezanosti ljudi s okolinom, usađivanja osjetljivosti i odgovornosti prema prirodi, te razumijevanja prirodnih procesa i njihove uzajamne ovisnosti.

Više o Dječjem vrtiću Radost na www.radost-zadar.hr

 

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Zadra

Scroll to Top