Partneri

DV Ribica

Dječji vrtić Ribica osnovan je 1. siječnja 2006. godine, a prethodno predškolskoj ustanovi, od 2002. već od 2002. godine, Ribica je bila dječja igraonica.

U našem vrtiću rad se organizira kroz 4 odgojno obrazovne skupine i to:  1 starija skupina vrtićke dobi,1 srednja skupina vrtićke dobi i 2 jasličke skupine ranog I predškolskog odgoja i obrazovanja.

Od našeg osnutka do danas kroz jaslice i vrtić prošlo je oko 580 djece.

U dječjem vrtiću Ribica program se provodi u skladu sa suvremenom koncepcijom predškolskog odgoja i obrazovanja, polazeći od stvarnih potreba djeteta i njegove osobnosti, u stalnoj dinamičnoj interakciji s obitelji i okruženjem koje se kontinuirano usklađuje s nacionalnim zahtjevima definiranim u nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Cilj vrtića je ostvarivanje sigurnog i poticajnog okruženja koje utječe na cjelokupan razvoj svakog djeteta, poštivajući njegove potrebe i individualnost.

Vrtić treba biti mjesto sretnog i zadovoljnog odrastanja djece u kojem je roditelj partner u odgojno obrazovnom procesu.

poslijepodnevni boravak – program predškole od 15,30 (16:00) do 18,00 (18:30) sati.

Od 1. travnja 2019. godine vrtić je, u okviru EU projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja, uveo smjenski rad te će raditi od 6:30 do 22:00 sata, u skladu s potrebama roditelja.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Zadra

Scroll to Top