Partneri

DV Šuškalica

Dječji vrtić Šuškalica osnovan je 29. listopada 2011. godine. Odlukom MZOŠ s radom započinje 15. ožujka 2011. godina.

Dječji vrtić Šuškalica od osnivanja sufinancira Grad Zadar. Sufinanciranje Grada uvelike doprinosi ostvarenju ciljeva vrtića, a dodatan doprinos ostvaruje se zahvaljujući zajedničkom stručnom timu vrtića drugih osnivača. 

U trenutku osnivanja (15.03.2011.) rad u vrtiću se odvijao u jednoj mješovitoj skupini, ali već godinu nakon, zbog povećanog broja djece formirala se još jedna skupina te se stoga tome prilagodio i prostor, a zaposlile su se i još dvije odgojiteljice. Godinu za godinom, stječe se iskustvo, obogaćuje se prostor vrtića, a time unaprjeđuje i poboljšava kvaliteta usluge.

Rad je organiziran u dvije mješovite odgojno-obrazovne skupine: mlađa mješovita skupina, za djecu od 3-4,6 godina i starija mješovita skupina za djecu u dobi od 4 godine do polaska u školu. Desetosatni program odvija se u periodu od 6:30 do 16:30.

Od 1. travnja 2019. godine vrtić je, u okviru EU projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja, uveo smjenski rad te će raditi od 6:30 do 22:00 sata, u skladu s potrebama roditelja.

Plan i program odgoja i obrazovanja djece u vrtiću autorsko je djelo osnivača, tima odgojitelja i stručnih suradnika vrtića. Odobren je uz preporuke i praćen od strane Ministarstva znanosti i  obrazovanja. Prvenstveni cilj je kod djeteta razviti samostalnost u svakodnevnom životu, biranju igara i aktivnosti a naročito u učenju, stjecanju znanja i formiranju kritičkog mišljenja. Dobro organiziran i osmišljen vrtić inspirativna je sredina za igru, učenje, razvoj i napredovanje svakog djeteta. Vješto uklopljena grupa vršnjaka i educirani odgajatelji čine okruženje koje djetetu omogućuje da na spontan i prirodan način otkrije i razvija svoje potencijale, i to na svoj način, vlastitim tempom.

Odgojitelji Dječjeg vrtića Šuškalica se stručno osposobljavaju pohađajući seminare i edukacije kako bi unaprijedili vlastitu praksu i pratili potrebe cjeloživotnog obrazovanja. Neke od istaknutijih edukacija: Reggio pedagogija, Montessori, Korak po korak kao i stručni skupovi u organizaciji AZOO-a…teološko-katehetsko doškolovanje za vjerski odgoj djece predškolske dobi itd.

Kroz osmogodišnji rad vrtić je ostvario brojne suradnje s mnogim drugim vrtićima i roditeljima, vanjskim suradnicima, udrugama… (Udrugom za Down sindrom Zadarske županije, Udrugom Put, Udrugom Maraške, Kazalištem lutaka Zadar, kazalištem Boomerang Split, Studiom „Suncokret“ te brojnim medijskim kućama). Svake godine sudjelujemo i na dječjem Karnevaliću.

S velikim ponosom može se reći da je vrtić dao svoj doprinos (u suradnji s roditeljima djece) u humanitarnim akcijama: Vukovaru ZaDar, „Djeca Zadra svome gradu“ u obliku prikupljanja namirnica za Socijalnu samoposlugu, a u prostorijama vrtića odvijale su se i predstave humanitarnog karaktera. Sudjelovalo se u humanitarno-edukativnom projektu „Škole za Afriku“ u organizaciji UNICEF-a, a prikupljenim sredstvima vrtić je doprinijeo  opremanju vrtića i škola u Africi.

Ostvarena je suradnja sa studentima na razmjeni, (Erasmus Social Network), tako su se u prostorijama vrtića više puta odvijale kreativne radionice između djece i studenata iz Francuske, Bugarske, Italije…

U stvaralačkom i poticajnom okruženju, učenje kroz igru predstavlja zadovoljstvo samostalnog otkrivanja i zaključivanja. U vrtiću Šuškalica dijete ima priliku uvježbati i isprobati svoje vještine, znanja, sposobnosti i da svoje spoznajne, psihološke i socijalizacijske faze prolazi na adekvatno vođen način.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Zadra

Scroll to Top