Novosti

Mreža ZaDar – podrška kvaliteti programa u zadarskim partnerskim vrtićima

Projekt Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja uspješno se realizira. Partnerski vrtići su, zahvaljujući ovom projektu unaprijedili svoj rad organiziranjem produljenog boravka i smjenskog rada čime  se izravno doprinosi usklađenju obiteljskog i poslovnog života.

Iako se osnovna svrha ovog projekta u prvom redu tiče dostupnosti (usklađenje obiteljskog i poslovnog života) pa je primarno klasificiran kao socijalni, pa čak i demografski, projekt se u velikoj mjeri odnosi i na segment kvalitete budući je kroz provedbu planirana verifikacija novih programa kao i brojne edukacije zaposlenih u okviru projekta, ali i redovitih zaposlenika partnerskih predškolskih ustanova.

Veći obuhvat djece i više mjesta u vrtićima, sami po sebi nisu dostatni bez visoke kvalitete vrtićkih programa. Stoga je logično da daljnji razvoj mreže predškolskih ustanova prati zapošljavanje stručnih kadrova i educiranje istih s težištem na kvaliteti i razvoju svih programa koji se provode ili će se provoditi u predškolskim ustanovama na području Zadra.

Zahvaljujući projektu Mreža ZaDar koji se financira iz ESF-a s 14.269.513,60 kuna odgojitelji i stručni suradnici prošli su zanimljive edukacije poput glazbene i sportske edukacije, nutricionizma i dijetoterapije, art terapije, upoznavali su se s metodama poput Marte Mea, terapije igrom i ostalim pristupima u radu s djecom s teškoćama. Zaposlenici partnerskih ustanova pohađaju i četiri modularne edukacije u dužem trajanju, a to su: odgoj za održivi razvoj, senzorna integracija prema Ayres pedagogiji, Montessori i rano učenje engleskog jezika.

Nedavno je 15 odgojiteljica iz sedam partnerskih ustanova završilo edukaciju rano učenje engleskog jezika nakon čega su izradile programe koji su poslani nadležnim institucijama na verifikaciju. Kada se programi verificiraju program će se početi provoditi.

Edukaciju Odgoj za održivi razvoj pohađaju odgojiteljice DV Maslačak i DV Ribica, a to će ujedno biti i prvi zadarski vrtići s verificiranim eko programom.

Za svaki od novih programa koji će se verificirati po završetku navedenih modularnih edukacija, osigurana je i adekvatna oprema. Tako će se u DV Sunce opremiti senzorna soba, u DV Radost stiže didaktika za realizaciju Montessori programa, u DV Maslačak i DV Ribica didaktika za provedbu eko programa dok je oprema za provedbu ranog učenja engleskog jezika već stigla u svih sedam partnerskih ustanova (laptopi, grafički tableti, diktafoni i sl.).

Projekt Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja započeo je 15. siječanj 2019. i traje do 15. srpnja 2021. godine.

Vezane fotografije:

Scroll to Top