O projektu

Na području Grada Zadra predškolski odgoj i obrazovanje provode se u tri ustanove kojima je osnivač Grad Zadar (Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Sunce i Dječji vrtić Latica), te u 22 ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja drugih osnivača.

U ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruju se redoviti 10-satni i 5-satni programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi, program predškole, programi za djecu predškolske dobi s posebnim potrebama, program ranog učenja engleskog jezika, katoličkog vjeronauka, športski program kao i drugi programi umjetničkog i kulturnog sadržaja. Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje, kojega donosi ministar nadležan za obrazovanje i kurikuluma dječjeg vrtića.

Uvažavajući potrebe na području predškolskog odgoja, Grad je proteklih godina sustavno radio na proširivanju vrtićkih kapaciteta preuređenjem i proširenjem postojećih objekata te podupirao rad vrtića drugih osnivača.

Grad Zadar je prijavio projektni prijedlog na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku „Vrtići za skladniji život“ koji je otvoren u okviru otvorenog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.).

Odlukom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 3. siječnja 2019. godine projektni prijedlog Grada Zadra pod nazivom Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja odabran je za financiranje.

Partneri Grada Zadra na ovom projektu su dvije predškolske ustanove kojima je osnivač Grad Zadar: DV Radost i DV Sunce te pet vrtića drugih osnivača: DV Maslačak, DV Ribica, DV Šuškalica, DV Golubica i DV Klokan.

Projekt Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja, pripremljen je na temelju prethodno provedenih anketa kojima su roditelji  iskazali potrebu za promjenom radnog vremena dječjih vrtića na području Zadra.

Projekt će izravno doprinijeti usklađenju stvarnih obiteljskih i poslovnih obveza roditelja.

Partnerski vrtići će sudjelovanjem u ovom projektu unaprijediti svoj rad organiziranjem produljenog boravka i smjenskog rada i to u 7 predškolskih ustanova i više od 20 područnih objekata na području Zadra.

S ciljem unaprjeđenja usluga kroz projekt će se organizirati brojne edukacije za kojima su vrtići iskazali interes te će se verificirati novi odgojno-obrazovni programi poput Odgoja za održivi razvoj i Montessori programa.

Kako bi se organizirao smjenski i produljeni rad angažirat će se novi odgojitelji, stručni suradnici te djelatnici u tehničkom osoblju (kuhari, servirke, spremačice).

Predškolske ustanove sa smjenskim radom i produljenim boravkom započinju 1. travnja 2019. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 14.269.513,60 kuna. Bespovratna sredstva iznose 100%, a financiraju se iz Europskog socijalnog fonda.

Provedba projekta započela je 15. siječnja 2019. godine i trajat će 30 mjeseci, odnosno do 15. srpnja 2021. godine.

Vezani dokumenti:

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Zadra

Scroll to Top