Partneri

DV Radost

Dječji vrtić “Radost” osnovan je 1972. godine, međutim početak rada datira iz daleke 1946. godine, kada s radom počinje samo jedna skupina.

Danas je Dječji vrtić “Radost” predškolska ustanova s devet područnih objekata, prihvaća 926 djece raspoređenih u 43 skupine o kojima se brine 80 stručnih djelatnika, 6 administrativno-računovodstvenih djelatnika i 44 djelatnika tehničke službe.

DV Sunce

Dječji vrtić “Sunce” Zadar počeo je djelovati kao samostalna ustanova 01. travnja 2006. godine.
Do tada je djelovao u sastavu Dječjeg vrtića “Radost”. U svom sastavu ima 9 područnih objekata: Ciciban, Jazine, Smiljevac, Vladimir Nazor, Ričine, Duga, Maslačak, Tratinčica, i Kožino.
Programi koji se provode u objektima Dječjeg vrtića “Sunce” odobreni su od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: Vjerski program, Program ranog učenja jezika (engleski jezik), Program rada sa darovitom djecom, Sportski program te program „Vrtić/igraonica u bolnici”.

DV Maslačak

Dječji vrtić Maslačak je privatni dječji vrtić na području grada Zadra koji djeluje od listopada 1995. godine. Vlasnica i osnivač dječjeg vrtića je Sniježana Pavić.
Ovaj privatni dječji vrtić je odgojno-obrazovna ustanova koja osigurava uvjete za ostvarivanje odgojno-obrazovnih procesa omogućavajući prilagodljivost potrebama, mogućnostima i interesima djece i odraslih koji u tom procesu sudjeluju. Odgojno-obrazovni proces omogućava izražavanje inicijative i fleksibilnosti djece i odraslih te osigurava rast i razvoj djece u sigurnim uvjetima. 

DV Ribica

Dječji vrtić Ribica osnovan je 1. siječnja 2006. godine, a prethodno predškolskoj ustanovi, od 2002. već od 2002. godine, Ribica je bila dječja igraonica.
U našem vrtiću rad se organizira kroz 4 odgojno obrazovne skupine i to: 1 starija skupina vrtićke dobi,1 srednja skupina vrtićke dobi i 2 jasličke skupine ranog I predškolskog odgoja i obrazovanja.
Od našeg osnutka do danas kroz jaslice i vrtić prošlo je oko 580 djece.

DV Golubica

U srcu Zadra, u okrilju drevnog ženskog benediktinskog samostana sv. Marije, odgoj i obrazovanje djece ima dugu tradiciju.
Poznata je tradicija odgojno-obrazovnog rada zadarskih benediktinki – Zadrani su rado svoju djecu povjeravali koludricama na čuvanje i odgoj. Neko je vrijeme u Samostanu sv. Marije djelovala i škola s pravom javnosti, a nakon Drugog svjetskog rata, dok su bile smještene u Nadbiskupskom sjemeništu Zmajević, koludrice su također čuvale djecu, ali ne u obliku organiziranog predškolskog odgoja djece u današnjem smislu.

DV Klokan

Osnivač Dječjeg vrtića Klokan je Nikolina Veleslavić. Vrtić je osnovan u  listopadu 2010. godine u Zadru. Rad je započeo s 2 odgojne skupine i to mješovitom vrtićkom skupinom (24 djece) i jasličkom odgojnom skupinom (12 djece). U svakoj odgojnoj skupini su djelovala po dva odgojitelja. 

Cilj redovitog desetosatnog programa koji je vrtić provodio je bio što bolje uskladiti rad vrtića prema potrebama roditelja i djeci pružiti kvalitetu življenja i razvoja u našem vrtiću na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

DV Šuškalica

Dječji vrtić Šuškalica osnovan je 29. listopada 2011. godine. Odlukom MZOŠ s radom započinje 15. ožujka 2011. godina.

Dječji vrtić Šuškalica od osnivanja sufinancira Grad Zadar. Sufinanciranje Grada uvelike doprinosi ostvarenju ciljeva vrtića, a dodatan doprinos ostvaruje se zahvaljujući zajedničkom stručnom timu vrtića drugih osnivača. 

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Zadra

Scroll to Top